Doosje van Pandora
Kersenstilleven

Gifflesje van Cleopatra

Reinout Krajenbrink ©

 

                 GIFFLESJE VAN CLEOPATRA

 

 

Wel vaker komen thema's uit de klassieke oudheid terug in het werk van Reinout Krajenbrink. Mythologie en kunstuitingen uit deze oude tijd weten hem nog altijd te inspireren tot nieuwe ideeën. Nog steeds zien we af en toe in het huidige werk invloe-den terug van zijn tijd in Italië. Een tijd, waar hij in aanraking kwam met het werk van klassieke meesters en vele facetten van het oude Rome.

n zijn jeugdjaren was het eerder de mys-tiek van de oude Egyptenaren die zijn belangstelling genoot, zo leerde hij het Egyptische hiërogliefenschrift een beetje begrijpen en sprak de mystiek van de piramiden en de oude Egyptenaren hem bijzonder aan."Het gifflesje van Cleopatra" mag dan ook rustig een verwezenlijkt product van deze tijdsperiode genoemd worden.Het schilderijtje toont een elegant flesje van Romeins glas. In de loop van de tijd heeft zuurstof ervoor gezorgd dat het glas oxideerde, waardoor er een prachtige schakering van kleuren op het oppervlak ontstond. Op de voorgrond licht een tak van de Salomonszegel, waarvan de vruchten redelijk giftig zijn. Dit alles staat op een marmeren sokkel met rechtsonder een uitgehouwen naam in hiërogliefenschrift.

Een Romeins flesje in bezit van de Egyp-tische heerseres Cleopatra. Ongetwijfeld een cadeau geweest van één van haar Ro-meinse minnaars. Gedreven door macht- en eerzucht wist de mooie Cleopatra veel invloed te verwerven. Uiteindelijk beroofde ze zichzelf op 38 jarige leeftijd van het leven op een zelfde manier waarop ze vele tegenstanders uitde weg liet ruimen: door vergiftiging. De giftige Salomonszegel is zonder meer een verwijzing hiernaar.    

Cleopatra is in onze tijd het zinnebeeld van vrouwelijke kracht geworden, ook dit schilderijtje lijkt hiernaar te refereren. De overwegend blauwe kleur slaat terug op het vrouwelijke (tegenover rood, wat voor vuur en "het mannelijke" staat). Naast de kleur blauw is ook de fles een vrouwelijk symbool, door zijn vorm staat het voor de baarmoeder, het principe van bevatten en omsluiten.

Om tenslotte te weten te komen wat er in het hiërogliefenschrift staat moeten we ieder afzonderlijk beeldteken bekijken. Van onder naar boven valt dan letterlijk te lezen:

K L I OE P A T R A.

overzicht stillevens