kinderportretten

Reinout Krajenbrink ©

 

Moeder en kind / Mother and childJaartal/Year:
2017

Techniek/Technique:
Olieverf/ Oil

Afmeting/Size:
88 x 64

BACK TO THE HALL

 

 

TERUG NAAR ZAAL

-Beschikbaar-

-Available-

Moeder en kind

 

 

In dit schilderij heb ik de bijzondere band willen schilderen tussen de moeder en haar kind. Een kind dat gevoed wordt aan de borst is de laatste directe fysieke verbinding die het nog met zijn moeder heeft.  In de schilderkunst komt dit thema vaker voor, want het thema is zo universeel en daardoor voor velen zeer herkenbaar. Vele kunstenaars gingen mij dan ook wel voor, maar toch heb ik geprobeerd hier mijn eigen verbeelding in te leggen. Waar de meeste kunstenaars er voor kiezen om het tafereel van voren te schilderen heb ik er bewust voor gekozen om de moeder van haar rugkant te schilderen. Het versterkt de intimiteit tussen haar en haar kind en plaatst de toeschouwer enigszins op de achtergrond. Die ziet hoe de beide blikken naar elkaar toe zijn gericht en hoe het kleine kind speels zijn hand reikt naar zijn moeder. De armen zijn voor mij het belangrijkste aspect van het schilderij en daarom heb ik ook met opzet het felste licht hierop laten vallen. De linkerarm van de moeder straalt geborgenheid en veiligheid uit , omdat deze het kinderhoofdje ondersteunt. De uitstrekkende rechterarm van het kind laat toenadering zien. Hierdoor ontstaat een vicieus gebaar die de band tussen beiden benadrukt. Daarbinnen houden de beide andere handen de linkerborst omklemd:  de essentie waarom het draait in dit schilderij.

 

Pagina 316
mensen