Lieneke

Verwachting / Expectation

Reinout Krajenbrink ©

 

                     Verwachting               

 

Het schilderij “Verwachting” is een zogenaamd figuurstuk. De mens staat in dit schildergenre centraal en met name ook de handeling van die persoon. Het onderscheidt zich daarmee van de portretkunst waarbij alleen het doel is het hoofd of buste herkenbaar in beeld te brengen. Het verschilt überhaupt met het genre waar ik me doorgaans mee bezig houdt, namelijk het stilleven, maar in de loop van de tijd ben ik me ook meer gaan interesseren in de mens als centraal thema. Toch zal ik de gelaagdheid waarnaar ik streef in mijn stillevens ook willen doorvoeren in dit genre.

We zien hier op het schilderij een jonge vrouw die aandachtig enkele kaarsen in een schaal ontsteekt en daarbij met haar linkerhand een zijden omslagdoek vasthoudt. Het gaat hier om iemand die een ander persoon verwacht. Dat blijkt ook wel uit de handeling die ze doet. Ze heeft zich net gedoucht en is nog niet aangekleed. Ze ontsteekt alvast enkele kaarsen om een gepaste sfeer te creëren. Het ontsteken van kaarsen is het metafoor voor het ontsteken van de passie, het opwekken van vuur en energie. Niet voor niks beginnen veel romantische avonden met het ontsteken van kaarslicht. Het gele flakkerende licht werpt een oranje gloed op haar hand en reflecteert ook op haar hals. Een ander feller licht schijnt op haar gezicht, maar met name op haar boezem, die daarmee de sensualiteit benadrukt. Het schilderij heet “Verwachting”en in dat woord schuilt echter ook een onzekerheid. Met verwachten ga je ergens van uit, echter of het ook zo uitkomt is afhankelijk van de ander. Een brandende kaars staat dan wel voor vuur en passie, de eigenschappen dat een kaars maar kortstondig brandt en gemakkelijk te doven is, is ook een metafoor voor eenzaamheid en verlangen van de ziel. Het moment dat je iemand verwacht is altijd een beetje een spannend moment, pas wanneer die persoon er is valt die spanning weg. De blik van de jonge vrouw is geconcentreerd, ze is van de zijkant geschilderd en zij steekt een arm uit om de kaarsen aan te steken. Hierdoor ontstaat een leeg vlak voor haar in de compositie. Een metafoor voor de leegte, die zij op dat moment misschien kent, waarvan zij verwacht dat die opgevuld zal worden door de persoon die komen gaat. De persoon die zij verwacht.

 

 

 

 Jaartal/Year:
2011

Techniek/Technique:
Olieverf/ Oil

Afmeting/Size:
70 x 56

BACK TO THE HALL

 

 

TERUG NAAR ZAAL

figures
mensen
kinderportretten